Opiskeluhuolto

 

Opiskeluhuoltoryhmä on moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jonka keskeisenä tavoitteena tavoitteena on tukea opiskelijoita opintojen etenemisen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Opiskeluhuoltoryhmän henkilöstö toimii yhteistyössä  ryhmänohjaajien, aineenopettajien ja huoltajien kanssa.  Ryhmän jäsenet tukevat opettajien työtä omalla asiantuntemuksellaan. Opiskeluhuoltoryhmä osallistuu lukion toiminnan kehittämiseen, ja vastaa lukion kriisitoiminnasta kriisitoimintamallin mukaisesti.

Opiskeluhuollon henkilöstön sähköpostit: etunimi.sukunimi@espoo.fi

Harri Korhonen, rehtori 816 46561, 046 8771433
Tapani Pikkarainen, opinto-ohjaaja 043 8245895
Sami Siniharju, opinto-ohjaaja 043 8245620
Marjaana Tallgren, erityisopettaja  050 3018454
Pirketta Hietanen, lukiopsykologi 050 3671769
Anna Merenheimo, terv.hoitaja 046 8772428
Sari Ansamaa, lukiokuraattori 043 8267104