Yhteistyö autokoulu Safiirin kanssa

 A U T O K O U L U K U R S S I T

Lukuvuonna 2017 – 2018

Espoonlahden lukiolla

Autokoulukursseja on lukuvuonna kaiken kaikkiaan yhteensä viisi.

Uusi kurssi alkaa aina uuden jakson alussa, jonka tarkemmasta ajankohdasta

tiedotetaan hyvissä ajoin Wilman kautta ja lukion ilmoitustaululla.

Kurssit alkavat info- ja ilmoittautumistilaisuudella, jossa saa lisätietoa

kursseista.

Teoriatunnit on sijoitettu lukujärjestykseen siten, että ne eivät häiritse koulun

käyntiä. Samoin ajotunnit on sijoitettu oppilaan lukujärjestykseen sopiviksi.

(ennen koulua, koulun jälkeen, hyppytunneille, lomien ajaksi)

Autokoulun voi aloittaa 17 vuotiaana.

Suositus aloitusajankohta on noin puoli vuotta ennen 18 vuoden ikää.

Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt lukiolla toimivalle autokoululle

luvan toteuttaa ajokorttikoulutus myös perinteisestä mallista poikkeavalla

tavalla Pilot 3.0. Se on saanut suuren suosion ja on selkeästi ollut suosituin

tapa lukuvuonna 2016-2017. Tämä sopii erinomaisesti lukiolaiselle!

Lisätietoa saat www.autokoulusafiiri.fi –sivustolta.

Kurssimuodoksi voit valita joko Pilot 3.0 kurssin tai perinteisen tavan käydä

ajokorttikoulutus.

Tervetuloa ajamaan!

Kai Vallineva