Mistä Espoonlahden lukion lempinimi Jylla tulee?

Lukion lempinimi on peräisin vuosikymmenien takaa: vuosina 1924-1938 rehtorina toimi eversti Boris Gyllenbögel, jonka mukaan koulu sai kutsumanimen ”Jylla.”

Mikä on ollut alin keskiarvorajanne viime vuosina? Entä keskimääräisen opiskelijan keskiarvo?

2020 alin ka. oli 8,67, keskimääräisen lukion aloittaneen opiskelijan ka. oli 9,09.

2019: 8,42 (8,94)

2018: 8,62 (9,12)

2017: 8,67 (9,14)

2016: 8,67 (9,05)

2015: 8,5 (8,82)

Paljonko teille tulee vuosittain opiskelijoita ja mistä he tulevat? Löydänkö Jyllasta uusia kavereita?

Jyllassa aloittaa vuosittain 180 uutta opiskelijaa. He tulevat yli 20 eri yläkoulusta, niin Espoosta, Kirkkonummelta kuin muistakin lähikunnista ja osa kauempaakin.

Kun on paljon opiskelijoita eri kouluista/kunnista, se mahdollistaa useampien uusien kavereiden löytämisen. Jylla tunnetaankin siitä, että lukion alussa opiskelijamme löytävät hyvin uusia kavereita mm. lukiomme systemaattisten tutustumiskäytäntöjen seurauksena.

Mikä on koulunne erityinen painotus ja miten se näkyy?

Jylla on kieli- ja kansainvälisyyspainotteinen lukio. Meillä on poikkeuksellisen runsas valikoima kieliä ja kielten ylimääräisiä kursseja, joten voit helposti jatkaa peruskoulussa aloittamaasi kieltä tai yhtä lailla aloittaa uusia kieliä.

Kansainväliset projektit ja matkat, joita meillä on todella paljon, ovat usein kielten kurssien ja jonkun muun aineen kurssin yhdistelmiä. Lisäksi meillä on useita ystävyyskouluja, joiden kanssa teemme yhteistyötä ja opiskelijavierailuja.

Voit suorittaa koulussamme kielidiplomeja, saksasta (Sprachdiplom I ja II) ja ranskasta (DELF). Annamme lisäksi valmentavan kurssin Cambridge-kielikokeeseen. Pyrimme siihen, että kansainvälisyys on koulussamme esillä koko ajan monilla eri tavoin.

Mitä kieliä Jyllassa voi valita?

A-kielet: englanti, ruotsi , ranska, saksa, venäjä, espanja

B1: ruotsi

B2: ranska, saksa, venäjä

B3 (aloitetaan lukiossa): espanja, italia, ranska, saksa, venäjä

Lisäksi voit opiskella japania, kiinaa ja arabiaa.

Millaiset työskentelytilat teillä on?

Erittäin hyvät. Lukio rakennettiin käytännössä uudelleen vuonna 2014 ja esim. vuoden 2017 Espoon opiskelijakyselyssä kysymyksessä ”Lukiossa on hyvät tilat opiskelua varten” opiskelijamme antoivat huippuarvosanan 4,51 (asteikko 1-5).

Tilat ovat siistit, viihtyisät ja valoisat. Luokat ovat tilavia ja varusteltu uusimmalla opetusteknologialla. Väli- ja hyppytunteja voi viettää isoissa värikkäissä auloissa, kirjastossa sekä ruokalassa.

Opiskelijamme mainitsevat usein loistavan sisäilmamme kysyttäessä opiskelutiloista. Meillä moni peruskoulussa huonolle sisäilmalle altistunut pystyy opiskelemaan täysipainoisesti. Hyvällä sisäilmalla on iso vaikutus jaksamiseen, terveyteen ja oppimiseen. Raikkaan sisäilman Jyllassa takaavat 11 säädettävää ilmankäsittelykonetta ja luokkakohtaiset hiilidioksidisensorit, jotka säätelevät sisäilmaa henkilömäärän mukaan. Lämmitys säätyy huonetiloittain sähköisesti.

Monet huoltajat toteavat tullessaan tutustumaan lukiomme, että kunpa heilläkin olisi näin hienot tilat työpaikalla. Jos olet kiinnostunut Jyllasta, kannattaa ehdottomasti tulla tutustumaan myös erittäin viihtyisään rakennukseemme!

Millaiset tietotekniset taidot Jyllasta saa ajatellen esim. sähköisiä ylioppilaskirjoituksia?

Jyllassa on jo vuosia panostettu sähköiseen opiskeluun. Ylen pääuutiset teki Jyllasta jutun vuonna 2014, kun meillä testattiin ensimmäisenä koko maassa sähköistä yo-koejärjestelmää.

Kaikissa aineissa on käytössä sähköiset oppikirjat, jotka nykyisin mahdollistavat entistä tehokkaamman opiskelun.

Sähköisiä kokeita tehdään paljon ja kaikki lukiomme opiskelijat tekevät 10-sormijärjestelmän harjoituskurssin ilmaisella lukion tarjoamalla ohjelmalisenssillä. Nämä osaltaan auttavat tulevissa sähköisissä ylioppilaskirjoituksissa.

Kaikki lukion luokan on varusteltu huipputekniikalla, mikä mahdollistaa modernien teknisten ratkaisujen hyödyntämisen opettamisessa ja oppimisessa.

Olen kuullut, että Jylla on painottunut kieliin ja kansainvälisiin projekteihin. Voiko teidän lukiossa silti opiskella matemaattis-luonnontieteellisiä aineita?

Kyllä voi ja paljon! Meillä luetaan paljon pitkää matikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja biologiaa. Tiedämme, että iso joukko opiskelijoistamme tähtää matemaattis-luonnontieteellisille aloille, kuten diplomi-insinöörikoulutukseen ja lääketieteelliseen.

Tämän vuoksi olemme panostaneet luonnontieteiden opetukseen mm. seuraavasti: matematiikassa, fysiikassa, kemiassa ja biologiassa tarjoamme kaikkien valtakunnallisen kurssien lisäksi extrana kokonaisen kertauskurssin.

Lisäksi näissä aineissa on extra-työkurssit, joilla harjoitellaan erityisesti laboratoriotöiden tekoa. Sitäkin ajatellen meillä on 2014 hankitut uudet huippulaboratoriovälineet, joten käytännön harjoituksia ei tarvitse siirtyä tekemään esimerkiksi Aalto-yliopistoon.

Teillä opiskelee kuulemma paljon huippu-urheilijoita. Miten harjoitusten sovittaminen onnistuu lukujärjestykseen?

Jyllassa tosiaan opiskelee paljon on huippu-urheilijoita, osittain varmasti hyvän sijaintimme vuoksi urheilupuiston keskellä. Lisäksi olemme panostaneet urheilijoiden ohjaukseen, harjoitukset pystytään sovittamaan hyvin lukujärjestykseen. Siinä auttaa lähiseudun laajin kurssitarjotin.

Monet urheilijat valitsevat 3,5 tai 4 vuoden lukiosuunnitelman, sillä monesti vaativan huippu-urheilun ja koulunkäynnin yhdistäminen täysi/tasapainoisesti vaatii tämän ratkaisun missä tahansa lukiossa.Lisäksi seuran harjoituksilla saa korvattua 5 kurssia lukio-opinnoista.

Jyllassa on paljon kansainvälisiä projekteja. Pitääkö opiskella jotain tiettyjä aineita päästäkseen projekteille mukaan?

Meillä on n. 10 kansainvälistä projektia, joista 5-8 pyörii vuosittain. Jotkut projektit liittyvät tiettyihin oppiaineessa, kuten fysiikan Sveitsin Cern-tiedeleiri fysiikkaan ja jotkut projektit, kuten Espanja, vieraiden kielten opiskeluun.

Kuitenkin myös monien muiden oppiaineiden opiskelijoita lähtee vuosittain projekteille mukaan ja esimerkiksi Kiinan projektissa ei edellytetä minkään tietyn oppiaineen opiskelua lukiossa.

Miten opiskelijanne menestyvät ylioppilaskirjoituksissa?

Hyvin menestyvät, olimme 2019 Suomen 400 lukion joukosta sijalla 55 (Espoon ka = 140).

Tämä toki pohjautuu laadukkaaseen opetukseen, mutta sitä saa varmasti kaikissa Suomen lukioissa. Kysymys onkin lähinnä opiskelijoiden lähtötasosta, joka on meillä ja muissa ”ranking-listoilla” pärjäävissä lukioissa korkea. Lähtötasoltaan hyvät opiskelijat kirjoittavat myös hyviä yo-tuloksia. Tämä asia on tutkittu myös VATT:in tutkimuksessa.

Tämän vuoksi emme kannusta ketään valitsemaan lukiota näiden yo-ranking-listojen perusteella, koska ne kertovat lähinnä vain sen, minkä tasoisia opiskelijoita kyseiseen lukioon on hakeutunut 9. luokan jälkeen.

Lukiovalinta kannattaa perustaa muihin asioihin ja käydä tutustumassa niihin lukioihin, jotka itseä oikeasti kiinnostavat.

Mihin jyllalaiset suuntaavat lukion jälkeen?

Kielten osaaminen yhdistettynä luonnontieteisiin/reaaliaineisiin antavat vahvan pohjan jatko-opinnoille. Ehkä tämän vuoksi kansainväliset alat, kuten kauppatieteet ja tekniset tieteet ovat hyvin suosittuja. Erään juristilehden tutkimuksen mukaan Jyllasta on hakeuduttu pk-seudun mittakaavassa paljon oikeustieteiden opintoihin.

Isosta lukiosta hakeudutaan luonnollisesti monille eri aloille, edellä mainitut ovat alat ovat suosituimpia. Myös ulkomaille opiskelemaan hakeutuminen on lisääntynyt viime vuosina. Tällä hetkellä n. 50-70 % valmistuvista opiskelijoistamme sijoittuu lukion jälkeisiin opintoihin Suomen yliopistoihin.


Alkuun