Sprachdiplom- kielitutkinto

DSDI ja DSDII –kielidiplomit

Deutsches Sprachdiplom I ja II ovat Saksan Liittotasavallan opetusviranomaisten hyväksymiä kansainvälisiä maksuttomia kielitutkintoja, jotka voi suorittaa Espoonlahden kielipainotteisessa lukiossa. Ne ovat kansainvälinen näyte hyvästä saksan kielen taidosta ja mahdollistavat opiskelun, työharjoitteluun ja työhön hakemisen saksalaiselle kielialueelle ilman kielikoetta. Korkeakoulutasoiseen opiskeluun vaaditaan Sprachdiplom II.

DSD-tutkintoja järjestetään vuosittain yli 60 maassa virallisesti hyväksytyissä kielidiplomikouluissa (Sprachdiplomschule), jollainen Espoonlahden lukiokin on.

SAA10

*Sprachdiplom I – DSD I

Kurssilla pyritään saavuttamaan Deutsches Sprachdiplom I der KMK-kokeessa vaadittava kielen hallinnan taso (Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1). Kieltä harjoitellaan monipuolisten suullisten ja kirjallisten tehtävien avulla sekä perehdytään tarkemmin saksankieliseen kulttuuriin ja maantuntemukseen. Projektityöskentelyä hyödyntäen opiskelija syventyy yhteen valitsemaansa aihealueeseen.
Kurssin suorittaminen on myös eduksi DSDII-tutkintoon valmistautumisessa. DSDI soveltuu myös hyvin opinnoissaan menestyneelle lyhyen kielen opiskelijalle.

Tavoitteena on kurssin lopussa suorittaa Deutsches Sprachdiplom I der KMK-koe maaliskuussa.

Osallistujien tulee olla opettajaan yhteydessä viimeistään joulukuun puoliväliin mennessä virallisen tutkintoilmoittautumisen hoitamiseksi.
Laita sähköpostia opettaja Heidi Savolaiselle os. heidi.t.savolainen(at)opetus.espoo.fi
HUOM: t-kirjain etunimen jälkeen.

 

SAA11

*Sprachdiplom II – DSD II

Kurssilla harjoitellaan Saksan korkeakouluopintoihin vaadittavaa kielitutkintoa varten (Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B2 / C1). Sisältö koostuu monipuolisista kielen rakenteita ja tyylin tunnistamista sekä hallintaa harjoittavista tehtävistä. Samalla perehdytään syvemmin saksankieliseen kulttuuriin ja maantuntemukseen. Harjoitellaan kirjoitelmia ja projektityöskentelyä, jonka puitteissa opiskelija perehtyy tarkemmin yhteen valitsemaansa aiheeseen.
Tavoitteena on kurssin lopussa suorittaa Deutsches Sprachdiplom II der KMK-tutkinto joulu-tammikuussa.

Osallistujien tulee olla opettajaan yhteydessä viimeistään elokuun loppuun mennessä virallisen tutkintoilmoittautumisen hoitamiseksi.
Laita sähköpostia opettaja Heidi Savolaiselle os. heidi.t.savolainen(at)opetus.espoo.fi
HUOM: t-kirjain etunimen jälkeen.