Erityisopetus

Erityisopetus Espoonlahden lukiossa

Lukio-opintojen alussa opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua ryhmämuotoiseen lukiseulaan, jossa kartoitetaan kielelliset taidot (lukemisen nopeus, sujuvuus ja tarkkuus, luetun ymmärtämisen taidot ja oikeinkirjoitus). Seulan perusteella opiskelija voi sopia erityisopettajan kanssa ajan yksilölliseen lukemisen ja kirjoittamisen testiin. Erityisopettaja laatii tarvittaessa lukilausunnon ylioppilastutkintolautakuntaa varten.

Oppimiseen liittyvissä erityisvaikeuksissa on mahdollista saada yksilö- tai ryhmämuotoista opiskelutaitojen opetusta tai/ja yksilöllisesti räätälöityä tukea erityisjärjestelyinä. Espoonlahden lukiossa järjestetään vuosittain erityisopettajan pitämä oppimisen tuen kurssi (opo3).

Jos lukihäiriö- tai muu oppimisvaikeusepäily ilmenee myöhemmin lukioaikana, opiskelijan kannattaa ottaa yhteyttä erityisopettajaan ja varata aika, jossa kartoitetaan mahdollinen oppimisvaikeus ja tarvittava tuki.

Ylioppilastutkintolautakunta määrittää tuen ja erityisjärjestelyt ylioppilaskirjoituksiin. Näistä löytyy tietoa osoitteessa https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet Tarkempia menettelyohjeita voi kysyä erityisopettajalta, opinto-ohjaajalta tai rehtorilta.

Päävastuu lukitestaukseen osallistumisesta ja erityisjärjestelyjen hakemisesta ylioppilaskirjoituksiin on opiskelijalla ja huoltajalla.

Opiskelijan tehtävä on tiedottaa oppimisvaikeudestaan aineenopettajia. Suosittelemme, että opiskelija sopii jakson alussa jokaisen opettajan kanssa erityisjärjestelyistään kuten lisäajasta ja muista oppimista tukevista keinoista.

Espoonlahden lukion erityisopettajana toimii Päivi Perenius, p. 046 877 2835, sposti paivi.perenius@espoo.fi.